โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท  คณะครูและนักเรียน  ได้จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยนิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดเนินขาม มาร่วมงาน และได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่สอบผ่าน นักธรรมชั้นตรี และชั้นโท..อีกด้วย  เมื่อวันที่ 6  ก.ค. 2566  ที่ผ่านมา