ชื่อ นายศักดา   ใจตรง

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  สาขา บริหารการศึกษา

โทรศัพท์โรงเรียน  056-946306

โทรสารโรงเรียน  056-94630ึ7

มือถือ  087-1561316

ID Line  :  Sakda