นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ https://www.nkr.ac.th ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number)
  2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง https://www.nkr.ac.th จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Age) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)
  3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ https://www.nkr.ac.th จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Address)
  4. https://www.nkr.ac.th ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ https://www.nkr.ac.th ไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. https://www.nkr.ac.th จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจกรรมหรือกิจกรรมของ https://www.nkr.ac.th เท่านั้น
  2. https://www.nkr.ac.th ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ https://www.nkr.ac.th ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. ในกรณีที่ https://www.nkr.ac.th ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ https://www.nkr.ac.th เป็นต้น https://www.nkr.ac.th จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ https://www.nkr.ac.th

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก https://www.nkr.ac.th ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ https://www.nkr.ac.th การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน https://www.nkr.ac.th จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น https://www.nkr.ac.th จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูล https://www.nkr.ac.th ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้”    ก็จะทำให้เว็บไซต์ https://www.nkr.ac.th สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้นเพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น https://www.nkr.ac.th จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

 

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น https://www.nkr.ac.th จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของ https://www.nkr.ac.th ติดต่อกับ https://www.nkr.ac.th

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ https://www.nkr.ac.th ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ https://www.nkr.ac.th ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ https://www.nkr.ac.th ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

 

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ถนน หันคา หูช้าง ตำบล เนินขาม อำเภอ เนินขาม จังหวัด ชัยนาท 17130 หมายเลขโทรสาร (FAX) 056-946307, หมายเลขโทรศัพท์ 056-946306 E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  พ.ศ. ๒๕๖๖

--------------------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแลการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกําหนดให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้ดําเนินการจัดเก็บ ซึ่งโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ถือเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒

 

๑. บทนํา

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับบุคคล เพื่อให้เชื่อมั่นว่าสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดําเนินการแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ 

 

๒. ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทน โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ภายใต้ผลิตภัณฑ์ การดําเนินการและบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์
ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสารหรือการดําเนินการอื่นที่ให้ผลในลักษณะเดียวกันกับ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตามความในวรรคหนึ่ง รวมถึง

๑) พนักงานเจ้าหน้าที่

๒) คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา

๓) กรรมการ ผู้รับมอบอํานาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์

๔) ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการ

๕) ผู้ติดต่อ

๖) ผู้เข้าชม...

๖) ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ www.nkr.ac.th รวมทั้งระบบ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่น

๗) บุคคลอื่นที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของเจ้าหน้าที่
ผู้ค้ำประกัน ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น

นอกจากประกาศนโยบายฉบับนี้แล้วโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อาจกําหนดให้มีคําประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว สําหรับผลิตภัณฑ์ การดําเนินการ หรือบริการของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วน บุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล วัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์ การดําเนินการ หรือบริการนั้น เป็นการเฉพาะเจาะจง

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสําคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็น ส่วนตัวและนโยบายตามประกาศนี้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น

 

๓. คํานิยาม

“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

“นโยบาย” หมายความว่า นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูล” หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุ
ตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็น ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลในทํานองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกําหนด

“การประมวลผล” หมายความว่า การเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย

“บริการ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ การดําเนินการและบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบแอปพลิเคชัน เอกสารหรือการดําเนินการอื่นที่ให้ผลในลักษณะเดียวกันกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า การดําเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สําเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น

“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ที่สํานักงาน เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือดําเนินการอื่นในลักษณะเดียวกัน

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

“ผู้ประมวล...

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดําเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 

๔. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สํานักงาน เก็บรวบรวม

การดําเนินการเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ของสํานักงานดำเนินการจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

๔.๑ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทาง ให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสาร ทำแบบสํารวจหรือ ใช้งานผลิตภัณฑ์ การดําเนินการ บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยสํานักงาน หรือเมื่อ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับสํานักงาน ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ดําเนินการโดย สํานักงาน เป็นต้น 

๔.๒ ข้อมูลที่โรงเรียน เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งาน เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ การดําเนินการ หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรม การใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ การดําเนินการ หรือบริการของสํานักงาน ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

๔.๓ ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียน เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอํานาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่สํานักงาน เช่น การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงาน ของรัฐ สถาบันการเงิน ในฐานะที่สํานักงานมีหน้าที่ตามพันธกิจในการดำเนินงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย และการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐในการ ให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง

นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคคลอื่นแก่ สํานักงาน เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้ หรือประกาศของผลิตภัณฑ์ การดําเนินการ หรือบริการ แล้วแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนต้อง ดําเนินการขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่สํานักงาน

ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจําเป็นในการให้บริการ ของสํานักงานอาจเป็นผลให้สํานักงาน ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

 

๕. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สํานักงานกําหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสมและตามบริบทของการให้บริการ ทั้งนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงเรียน
ใช้ประกอบด้วย

 

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล

รายละเอียด

เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อํานาจรัฐที่สํานักงาน ได้รับ

เพื่อให้สํานักงาน สามารถใช้อํานาจรัฐและดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะตามพันธกิจโรงเรียน ซึ่งกําหนด ไว้ตามกฎหมาย เช่น

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

- พระราขบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒

รวมถึง กฎ ระเบียบ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

เป็นต้น

เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

เพื่อให้โรงเรียน สามารถปฏิบัติตามที่กฎหมายที่ควบคุมสำนักงาน เช่น

- การเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

- กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร

รวมถึง การดำเนินการตามคำสั่งศาล เป็นต้น

เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์

โดยชอบด้วยกฎหมาย

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโรงเรียน และของบุคคลอื่น ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพื่อการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ของโรงเรียน หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกิจการภายในของโรงเรียน

เป็นต้น

เป็นการจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

 

 

เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

 

เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อให้โรงเรียน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือดำเนินการอันเป็นความจำเป็นต่อการเข้าทำสัญญาซึ่งเป็นคู่สัญญากับสำนักงาน เช่น การจ้างแรงงาน จ้างทำของการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือสัญญาในรูปแบบอื่น เป็นต้น

 

 

 

เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติที่สำคัญ

เพื่อให้โรงเรียน สามารถจัดทำหรือสนับสนุนการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ วิจัยหรือสถิติตามที่โรงเรียนอาจได้รับมอบหมาย เช่น การจัดทำทำเนียบ ผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ เลขาธิการฯ รองเลขาธิการฯ หรือ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ การจัดทำสถิติการใช้บริการดิจิทัลภาครัฐ (เว็บไซต์โรงเรียน) เป็นต้น

ความยินยอม

เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่โรงเรียน จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการขอความยินยอมแล้ว เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปตามข้อยกเว้นมาตรา ๒๔ หรือ ๒๖ แห่งพระราขบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น

 

ในกรณีที่โรงเรียน มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจําเป็นในการเข้าทำสัญญา หากมีการปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ คัดค้านการดําเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของการดําเนินการอาจมีผลทำให้โรงเรียน ไม่สามารถดําเนินการหรือให้บริการตามที่ร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

 

๖. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่สํานักงานเก็บรวบรวม

โรงเรียนอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการที่ใช้หรือบริบทความสัมพันธ์ที่มีกับโรงเรียน รวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล โดยประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของสํานักงานเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้

 

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่าง

ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล

 

ข้อมูลระบุชื่อเรียกเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลจากเอกสาร

ราชการที่ระบุข้อมูลเฉพาะตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น ลายมือชื่อ เลขที่บัตร

ประจำตัวประขาขน สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง

ข้อมูลทะเบียนบ้าน หมายเลขใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สำหรับแต่ละอาชีพ) หมายเลขประจำตัวผู้ประกันตน หมายเลขประกันสังคม เป็นต้น

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ

วันเดือนปีเกิด ส่วนสูง น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร รูปถ่าย ภาษาพูด ข้อมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบข้อมูลการเป็นบุคคลล้มละลาย ข้อมูลการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น

ข้อมูลการถือครองทรัพย์สิน หนี้สิน

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการถือครองทรัพย์สินและหนี้สิน

ที่สามารถระบุตัวบุคคลถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ข้อมูลโฉนดที่ดิน ข้อมูลสัญญาเงินกู้ สมุดบัญชีเงินฝาก ข้อมูลการถือครองหุ้น ข้อมูลการครอบครองรถยนต์ จักรยานยนต์ เป็นต้น

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

ข้อมูลเพื่อการติตต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เบอร์โทรศัพท์

บ้าน เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยู่ทาง

ไปรษณีย์บ้าน ชื่อผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ (Line ID, MS Teams) แผนที่ตั้งของที่พัก เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา

รายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการทำงานและประวัติ

การศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่

ความเชี่ยวขาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติ

การทำงาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการ

ประเมิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พัสดุในครอบครองของ

ผู้ปฏิบัติงาน ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผู้รับ

ประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หมายเลขกรมธรรม์

ประเภทกรมธรรม์ วงเงินคุ้มครอง ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลม

เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคม

ข้อมูลความสัมพันธ์ทางสังคมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

สถานภาพทางการเมือง การดำรงตำแหน่งทางการเมือง การดำรง

ตำแหน่งทางราขการ การดำรงตำแหน่งกรรมการ ความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน ข้อมูลการเป็นผู้มีสัญญาจ้างกับ

สำนักงาน ข้อมูลการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่ทำกับสำนักงาน

เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของ

โรงเรียน

รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของโรงเรียน เช่น
ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หมายเลข PIN ข้อมูล Single Sign-on (SSO ID) รหัส OTP ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลระบุพิกัด ภาพถ่าย วีดีโอ บันทึกเสียง ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน (เว็บไซต์ที่อยู่ในความดูแลของ สำนักงาน เช่น www.srn3.go.th  หรือแอปพลิเคชันต่าง 1) ประวัติการสืบค้น คุกกี้หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ประเภทอุปกรณ์ รายละเอียดการเชื่อมต่อ ข้อมูล Browser ภาษาที่ใช้งาน

ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว

ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เชื้อชาติข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลความเห็นทางการเมือง

ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า)

ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น

 

๗. คุกกี้

โรงเรียนเก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันในเว็บไซต์ที่อยู่ ภายใต้ความดูแลของสำนักงาน เช่น www.srn3.go.th หรือบนอุปกรณ์ตามแต่บริการที่ใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการ ดําเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของโรงเรียน และเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและ ประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของโรงเรียน และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนําไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ โรงเรียนให้ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น โดยสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการ
ตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

 

๘. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ

กรณีที่โรงเรียนทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวม

เป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ โรงเรียนจะ

ไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองที่มีอํานาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด

กรณีที่โรงเรียนไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่าสํานักงานได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อํานาจปกครองที่มีอํานาจกระทำการแทนผู้เยาว์
หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี โรงเรียนจะดําเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็ว
หากสํานักงาน ไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอมในการเก็บรวบรวม
ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

 

๙. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

โรงเรียนดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งขึ้นอยู่ กับประเภทของผลิตภัณฑ์ การดําเนินการ บริการหรือกิจกรรมที่ใช้บริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์กับ สํานักงาน หรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็นสําคัญ โดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ที่ใช้ งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูล

 

 

 ๑) เพื่อดำเนิน...

๑) เพื่อดําเนินการตามที่จําเป็นในการดำเนินประโยชน์สาธารณะที่สํานักงานได้รับมอบหมาย

ให้สำเร็จลุล่วง หรือเป็นการจําเป็นเพื่อใช้อํานาจทางกฎหมายที่สํานักงานมีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการตาม

พันธกิจ และกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๒) เพื่อให้บริการและบริหารจัดการบริการของสํานักงานทั้งบริการภายใต้สัญญาที่มีต่อ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามภารกิจของโรงเรียน

๓) เพื่อการดําเนินการทางธุรกรรมของสํานักงาน

๔) ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพื่ออํานวยความสะดวก และสอดคล้องกับความต้องการของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

๕) เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเอกสารที่มี การกล่าวอ้างถึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

๖) จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกําหนด

๗) วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการของโรงเรียน

๔) เพื่อดําเนินการตามที่จําเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมัครงาน

การสรรหากรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ และการประเมินคุณสมบัติ

๙) ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการ กระทำที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้งโรงเรียน และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

๑๐) การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สมัครใช้ บริการของโรงเรียน หรือติดต่อใช้บริการ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย ข้อมูลส่วนบุคคล

๑๑) ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย

๑๒) การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง

๑๓) ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังเจ้าของ

๑๔) เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจําเป็น

๑๕) ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย

๑๖) ตรวจสอบว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงและใช้บริการของโรงเรียน อย่างไร ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์

๑๗) ดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่โรงเรียน มีต่อหน่วยงานที่มีอํานาจ ควบคุม หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของสํานักงาน

๑๘) ดําเนินการตามที่จําเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของโรงเรียน หรือของบุคคล

อื่น หรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการการดําเนินการของโรงเรียนเฝ้าระวังโรคระบาด

๑๙) ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการ

๒๐) จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า หรือจัดทำสถิติ ที่โรงเรียนได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ

๒๑) เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับ คดีความ การดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 

๑๐. ประเภท...

๑๐. ประเภทบุคคลที่โรงเรียน เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๙ ข้างต้น โรงเรียนอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ บุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผู้รับข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของโรงเรียน เป็นการทั่วไปเฉพาะบุคคลผู้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ การดําเนินการ หรือ บริการที่ใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้

 

ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูล

รายละเอียด

หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจที่

โรงเรียน ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อ

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการตาม

กฎหมายหรือวัตถุประสงค์สำคัญอื่น

(เช่น การดำเนินการเพื่อประโยชน์

สาธารณะ)

หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือมีอำนาจควบคุมกำกับดูแล

หรือมีวัตถุประสงค์อื่นที่มีความสำคัญ เข่น คณะรัฐมนตรี

รัฐมนตรีผู้รักษาการ กรมสรรพากร สำนักงานตำรวจ

กรมควบคุมโรค ศาล สำนักงานอัยการ กองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา เป็นต้น

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน

การเงิน ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ

โรงเรียน

โรงเรียน อาจเปิดเผยข้อมูลกับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

สถาบันการเงิน ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนต่อภารกิจของ

โรงเรียน เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบความ

มีอยู่ของทรัพย์สินหนี้สินจากสถาบันการเงิน การเปิดเผยข้อมูล

ส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบสถานะการดำรงตำแหน่งของบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบการถือครอง

อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายของโรงเรียน

อาจเปิดเผยข้อมูลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แก่บุคคลผู้ดำรง

ตำแหน่งกรรมการในคณะต่างๆ เช่น คณะกรรมการสรรหา

บุคคล เป็นต้น

ผู้ให้บริการ

โรงเรียน อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการแทน หรือ

สนับสนุนการดำเนินการของ สำนักงาน เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล (เช่น คลาวด์ โกดังเอกสาร) ผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสาร ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรศัพท์
ผู้ให้บริการต้าน Digital ID ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์
ผู้ให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาภายนอก
ผู้ให้บริการขนส่ง เป็นต้น

ผู้รับข้อมูลประเภทอื่น

โรงเรียน อาจเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลผู้รับข้อมูลประเภทอื่น

เช่น ผู้ติดต่อสำนักงาน สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิที่ไม่แสวงหา

กำไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือหน่วยงาน อื่น ๆ เป็นตัน

ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับบริการของสำนักงาน

การฝึกอบรม การรับรางวัล การร่วมทำบุญ บริจาค เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

โรงเรียน อาจเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะในกรณีที่จำเป็นซึ่งเป็นการดำเนินการที่กำหนดให้สำนักงาน ต้องเผยแพร่ให้ประชาขนรับทราบ เช่น ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการสรรหา โอนย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น

 

                                      ประกาศ ณ วันที่    ๓๑     เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๖

 

                                                         

                                                            

                             (นายศักดา   ใขตรง)                                

   ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์