โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม..ของกองลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6