รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัดุประจำปี 

 

1. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ฉบับที่ 1  ดาวน์โหลด panjutjang1_65

2. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง  ฉบับที่ 2  ดาวน์โหลด panjutjang2_65