โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท  นำโดยท่านผู้อำนวยการศักดา  ใจตรง และคณะครู  เข้าร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2566  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเนินขาม